Bạn đang ở đây

các tiên đề của hình học không gian

Các tiên đề của hình học không gian

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T4, 15/06/2016 - 11:13sa

Điểm, đường thẳng, mặt phẳng là các đối tượng cơ bản của hình học không gian, ta không thể định nghĩa mà chỉ mô tả chúng. Người ta nhận thấy rằng có vài mệnh đề hiển nhiên đúng khi quan sát bằng mắt mối quan hệ giữa những đối tượng cơ bản này. Người ta chọn ra, đề xuất và thừa nhận nó đúng để xây dựng môn hình học không gian. Các mệnh đề này SGK gọi là các tính chất thừa nhận, hay còn gọi là các tiên đề của hình học không gian.

Đăng kí nhận RSS - các tiên đề của hình học không gian