Bạn đang ở đây

phương trình lượng giác cơ bản

6 phương trình lượng giác cơ bản đặc biệt

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T7, 20/08/2016 - 9:04ch

Từ giá trị lượng giác của một số cung đặc biệt, ta có 6 phương trình lượng giác cơ bản đặc biệt sau:

  • \(\sin x=1\Leftrightarrow x=\dfrac{\pi}{2}+k2\pi\)
  • \(\sin x=-1\Leftrightarrow x=-\dfrac{\pi}{2}+k2\pi\)
  • \(\sin x=0\Leftrightarrow x=k\pi\)
  • \(\cos x=1\Leftrightarrow x=k2\pi\)
  • \(\cos x=-1\Leftrightarrow x=\pi+k2\pi\)
  • \(\cos x=0\Leftrightarrow x=\dfrac{\pi}{2}+k\pi\)

Hình vẽ minh hoạ

Công thức phương trình lượng giác cơ bản

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T2, 18/04/2016 - 1:59ch

Các công thức:

  • \(\sin x=\sin\alpha\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\alpha+k2\pi\\x=\pi-\alpha+k2\pi\end{array}\right.\)
  • \(\cos x=\cos\alpha\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\alpha+k2\pi\\x=-\alpha+k2\pi\end{array}\right.\)
  • \(\tan x=\tan\alpha\Leftrightarrow x=\alpha+k\pi\)
  • \(\cot x=\cot\alpha\Leftrightarrow x=\alpha+k\pi\)

6 trường hợp đặc biệt

Đăng kí nhận RSS - phương trình lượng giác cơ bản