Bạn đang ở đây

ôn thi tuyển sinh 10

Đề thi tuyển sinh 10 môn Toán tỉnh Đồng Nai năm 2016

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T5, 09/06/2016 - 11:53sa

Câu 1. (2,0 điểm):

  1. Giải phương trình \(9x^2-12x+4=0.\)
  2. Giải phương trình \(x^4-10x^2+9=0.\)
  3. Giải hệ phương trình \(\begin{cases}2x+y=5\\5x-2y=8\end{cases}\)

Câu 2. (2,0 điểm): Cho hai hàm số \(y=\dfrac{1}{2}x^2\) và \(y=x-\dfrac{1}{2}.\)

Đề thi học kì 2 lớp 9 Đồng Nai năm 2015 - 2016

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T6, 15/04/2016 - 5:56ch

Câu 1. (2 điểm)

  1. Giải hệ phương trình \(\begin{cases}7x-2y=8\\x+y=5\end{cases}\).
  2. Giải phương trình \(2x^2+5x-3=0.\)
  3. Giải phương trình \(x^4+x^2-2=0.\)

Câu 2. (1,5 điểm)

  1. Vẽ đồ thị \((P)\) của hàm số \(y=x^2\).
  2. Tìm toạ độ giao điểm của đồ thị \((P)\) và đường thẳng \((d)\) có phương trình \(y=2x+3\).

Câu 3. (2 điểm) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Từ khoá:

Đăng kí nhận RSS - ôn thi tuyển sinh 10