Bạn đang ở đây

Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào CN, 27/03/2016 - 9:25sa

Khoảng cách từ điểm \(A\) đến đường thẳng \(\Delta\) là độ dài đoạn \(AH\), trong đó \(H\) là hình chiếu vuông góc của \(A\) trên \(\Delta\).

Nếu gọi \((\alpha)\) là mặt phẳng đi qua \(A\) và chứa \(\Delta\) thì đoạn \(AH\) được vẽ nằm trong \((\alpha)\).

Chuyên mục: