Bạn đang ở đây

Định lý về một mặt phẳng cắt hai mặt phẳng song song

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T7, 25/06/2016 - 3:53ch

Định lý. Cho hai mặt phẳng song song \((\alpha)\) và \((\beta).\) Nếu mặt phẳng \((\gamma)\) cắt \((\alpha)\) theo giao tuyến \(a\) thì \((\gamma)\) cũng cắt \((\beta)\) theo giao tuyến \(b\) và ta có \(a\parallel b.\)

Chú ý. Từ định lý trên ta có thêm một phương pháp tìm giao tuyến của hai mặt phẳng \((\alpha)\) và \((\gamma):\)

  • Tìm một điểm chung \(M.\)
  • Tìm một mặt phẳng \((\beta)\) song song với một trong hai mặt phẳng đã cho và giao tuyến với mặt phẳng kia thì đã biết. Khi đó giao tuyến cần tìm là đường thẳng đi qua \(M\) và song song với giao tuyến đã biết.