Bạn đang ở đây

Định nghĩa hình hộp

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T2, 30/05/2016 - 1:24ch

Định nghĩa. Hình hộp là hình lăng trụ có đáy là hình bình hành.

Hình vẽ. Dưới đây là hình vẽ của hình hộp \(ABCD.A'B'C'D'.\)

Tính chất.

  • Hình hộp có 6 mặt là hình bình hành, hai mặt đối diện của hình hộp bằng nhau.
  • Hình hộp có 12 cạnh chia làm 3 nhóm mỗi nhóm 4 cạnh song song và bằng nhau.

Xem thêm: Hình hộp đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương