Bạn đang ở đây

chóp đều và lăng trụ đều

Định nghĩa hình lăng trụ đứng và hình lăng trụ đều

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T2, 30/05/2016 - 4:51ch

1. Hình lăng trụ đứng

Định nghĩa. Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có cạnh bên vuông góc với mặt đáy.

Tính chất.

Định nghĩa hình hộp đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T2, 30/05/2016 - 4:14ch

1. Hình hộp đứng

Định nghĩa. Hình hộp đứng là hình hộp có cạnh bên vuông góc với mặt đáy.

Tính chất. Hình hộp đứng có 2 đáy là hình bình hành, 4 mặt xung quanh là 4 hình chữ nhật.

Định nghĩa hình chóp đều

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T4, 20/04/2016 - 9:12ch

Định nghĩa. Hình chóp đều là hình chóp thoả 2 điều kiện sau:

  • Đáy là đa giác đều (tam giác đều, hình vuông, ...)
  • Chân đường cao của hình chóp là tâm của đáy

Từ định nghĩa suy ra hình chóp đều có các cạnh bên bằng nhau.

Đăng kí nhận RSS - chóp đều và lăng trụ đều