Bạn đang ở đây

bất phương trình chứa căn

Công thức bất phương trình chứa căn

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T3, 19/04/2016 - 10:46sa

Một số công thức biến đổi tương đương bất phương trình chứa căn

Giả sử ta muốn giải bất phương trình theo ẩn \(x\), để cho tiện ta xem \(A, B\) là các biểu thức theo biến \(x\).

Đăng kí nhận RSS - bất phương trình chứa căn